Tlakový Holter

03.04.2017

Kontrolu krevního tlaku systémem 24-hodinového monitorování (tzv. tlakový holter) provádíme pro pacienty všech zdravotních pojišťoven. Tato metoda je indikována u pacientů k vyloučení nebo potvrzení diagnózy vysokého krevního tlaku a k posouzení účinnosti antihypertenzní léčby.